Indhold

Kommende hændelser

30th Congress of the Scandinavian Transplantation Society

Dato: 31.08.2022 00:00 til 02.09.2022 00:00
Detaljer:

30th Congress of the Scandinavian Transplantation Society

31. August 31- 2. September 2022, Reykjavik, Island

www.sts2022.is

Årsmøde og generalforsamling

Dato: 17.11.2022 11:00
Detaljer:

Der afholdes årsmøde og generalforsamling d. 17. november 2022

Sted: Charlottehaven, Østerbro, København.

Medlemskab

Hvem kan blive medlem?

Læger med interesse for transplantation kan optages som ordinære medlemmer af selskabet. Desuden kan ikke-læger, som er interesseret i selskabets formål, optages som ordinære medlemmer. Optagelse sker ved simpel stemmeflerhed. Optagelse sker efter forslag fra bestyrelsen ved selskabets møder, når vedkommendes navn er meddelt selskabets medlemmer mindst 14 dage før mødets afholdelse.

Repræsentanter for medicinalindustrien kan optages som associerede medlemmer i selskabet efter motiveret ansøgning til bestyrelsen. Associeret medlemskab tildeles af generalforsamlingen ved stemmeflerhed. Associerede medlemmer har ikke stemmeret.

Hvordan bliver man medlem?

Indmeldelse foregår vi Lægforeningen på nedenstående Links:

Indmeldelse for lægelige medlemmer sker via Lægeforeningen – Min side  – Mit Medlemskab – vælg indmeldelse i Dansk transplantationsselskab

Indmeldelse for ikke-læger sker via Anmod om medlemsskab i en ekstern enhed - Minside (laeger.dk)

Det årlige kontingent er: 250,- Kr. for ordinære medlemmer.

Kan en virksomhed blive medlem?

Ja, virksomheds medlemsskab kan tegnes via Dansk transplantationsselskabs sekretær og koster 2.000,- kr. pr. år.