Dansk Transplantationsselskab

elskabets formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning. Det er selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat undervisning. Selskabet skal ved sine aktiviteter fremme nationalt og internationalt samarbejde.

Mindst én gang årligt afholder selskabet et videnskabeligt møde, hvor der er lejlighed til at hente inspiration og ny viden på relevante emner indenfor fagområdet. Blandt hovedemnerne ved de seneste videnskabelige møder har været "Kan man blive for gammel til transplantation", "Transplantation på tværs af immunologiske barrierer" og "Hvorfor holder graften ikke evigt".

Som det fremgår explicit af formålet, retter selskabets aktiviteter til primært mod læger eller andre med relevant faglig baggrund med interesse for transplantation. Selvom man ikke er læge, men blot er interesseret i selskabets formål, kan man udmærket optages som ordinært medlem af selskabet, eller abonnere på nyhedsbrevet. Læs mere herom under Medlemskab og Nyhedsmail.

 

Nyheder

Kommende møder:

Der afholdes årsmøde og generalforsamling: torsdag 17. november 2022 i Charlottehaven, Østerbro, København.

Se program for Årsmøde 2022

Se dagsorden for Generalforsamling 2022

Ønskes udstilling på årsmødet kontakt for nærmere aftale www.conex.dk/arrangementer/dts2022/

 

****    ****    ****

Der blev afholdt årsmøde og generalforsamling d. 9. november 2021

Referat fra generalforsamling 2021, Læs her

******

Der er kommet nye guidelines for vaccination af voksne kandidater og recipienter til organtransplantation – se under guidelines

Med hensyn til aktuelle SARS-CoV-2 pandemi og forhold vedrørende transplantation i Skandinavien henvises til www.scandiatransplant.org 

Anbefalinger vedrørende effekt og forholdsregler hos transplanterede patienter efter vaccination mod SARS-CoV-2 kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination/Anbefalinger-til-dig-der-er-vaccineret

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at organtransplanterede patienter pneumokokvaccineres med den konjugerede 13-valente pneumokokvaccine 8 uger før første vaccination med den 23-valente vaccine. Der kan søges klausuleret tilskud til 13-valent vaccine af organtransplanterede patienter, mens den 23-valente vaccine er gratis.